fbpx

Ekologia, a jazda na LPG

0 Comments

Wszyscy wiemy, jak w dzisiejszych czasach ważne jest dbanie o naszą planetę, która z dnia na dzień jest w coraz gorszym stanie. Posiadacze aut mogą się w znacznym stopniu przyczynić do tego, by ją ratować, gdyż rodzaj paliwa ma znaczący wpływ na środowisko i nie trzeba wcale rezygnować z jazdy samochodem. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” oraz dyrektywy emisyjne określają normy emisji spalin. Zakładając w naszych samochodach instalacje gazowe LPG, nie musimy martwić się o to, czy skazimy w znacznym stopniu środowisko naturalne.

Aby potwierdzić tą teorię przeprowadzono szereg badań, każdy w innych warunkach porównywając przy tym emisję spalin przy pojazdach zasilanych benzyną oraz gazem. Emisja regulowana i cząstkowa pojazdów z LPG wykazywała silną redukcję, a proporcje cząstek poniżej 23 nm wynosiły 32-35% w benzynie i 50-65% w gazie. Znaczną redukcję emisji regulowanych, cząstek stałych uzyskano z pojazdu LPG z bezpośrednim wtryskiem w rzeczywistych warunkach jazdy.

Z analizy jakości powietrza w obszarach metropolitalnych, wynika, że wprowadzenie paliw w transporcie publicznym dla pojazdów osobowych zasilanych LPG doprowadziło do znacznego zmniejszenia emisji szkodliwych substancji tj. tlenki azotu (NOx), będące zagrożeniem m.in. z powodu, iż w reakcji z węglowodorami przyczyniają się do smogu oraz kwaśnych deszczy. Szkodliwymi substancjami są także tlenki węgla oraz cząsteczki stałe (PM) powodujące zadymianie spalin. Wiele badań wskazało, że nadmierne uwalnianie PM i NOx z pojazdów jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do pogorszenia jakości powietrza.

Od kilku lat media zapewniają nas, iż dwutlenek węgla (CO2) jest największym zagrożeniem. Jest to w pewnej części prawdą, gdyż jego emisja jest największa, gdy paliwo w połączeniu z powietrzem jest mieszanką stechiometryczną (na 1 kg spalonego paliwa przypada 14.7 kg powietrza), co przyczynia się do powstawania tlenku węgla (CO). Tlenek ten potocznie nazywany czadem jest bardziej toksyczny, a co za tym idzie bardziej szkodliwy dla nas. Gaz wraz z powietrzem tworzy mieszaninę, w której składniki są równomiernie rozłożone (homogeniczna mieszanina), co pozytywnie skutkuje poprawieniem jakości spalin.


2020-04-04
Różnice w emisji cząstek stałych w samochodach z silnikami z bezpośrednim wtryskiem paliwa zasilanymi benzyną i gazem LPG.

 

Jednakże należy pamiętać, że poziomy tych emisji zależą także w dużej mierze od stylu jazdy. Podczas poruszania się w miejskim stylu (na niskich prędkościach, przy częstym ruszaniu oraz zatrzymywaniu się) nie jesteśmy w stanie osiągnąć wysokiej temperatury katalizatora, która niezbędna jest do oczyszczania emisji gazowych. Wraz ze wzrostem prędkości pojazdu emisje NOx wręcz przeciwnie do innych substancji zwiększają się. Mniejsza gęstość energetyczna LPG od benzyny powoduje jednak mniejsze powstawanie tego tlenku.

Testy potwierdzają także, że ilość cząsteczek stałych dla pojazdów zasilanych LPG jest o dwa rzędy wielkości niższa niż w przypadku benzyny (107 N/cm3 dla benzyny i 105 N/cm3 dla LPG). Wyniki wykazały także, że dla paliwa LPG w każdym z trybów pracy niewrażliwa jest charakterystyka cząsteczek, gdzie podczas pracy benzyny powstają one głównie w punktach przyśpieszenia oraz tych przejściowych, co tylko potwierdza teorię, iż łączna emisja cząstek stałych jest na dużo niższym poziomie w gazie płynnym LPG, niż podczas emisji paliwa benzynowego.

Długotrwałe narażanie na kontakt ze stężeniem karbonyli oraz BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, styren i izomery ksylenu) wywołuje zagrożenie dla zdrowia, a nawet śmierć. Źródłem tych związków jest nic innego jak niepełne spalanie i parowanie paliw płynnych. Mieszanina składników butanu i propanu oraz właściwości odparowujące paliwa LPG powodują dużo mniej tych szkodliwych emisji niż pozostałe paliwa ciekłe.

Istnieją także takie substancje jak WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Są one klasyfikowane jako półlotne związki organiczne absorbowane przez cząstki stałe. Jako iż skład paliwa jest prostą mieszaniną HC, stężenie tych związków w porównaniu z benzyną jest bardzo niskie. Na podstawie badań przyjmuje się, iż w pojazdach z LPG emisja ta wynosi zaledwie 620-1250 ng/km – o około 90% mniej niż w przypadku pojazdów zasilanych benzyną.

Podsumowując, w paliwie LPG mamy styczność z niższą emisją CO2, stężeniem PN, a także emisją cząstek stałych PAH w porównaniu z paliwem benzynowym. Dzięki LPG osiągamy redukcję emisji: CO2 o 10-15%, CO o 20% oraz węglowodorów o ok. 60%. Ponadto nie występują tu także związki siarki i ołowiu, które niestety dodawane są do benzyny, w celu zwiększenia liczby oktanowej. Dlatego też w wielu państwach tj. Niemcy, Włochy, Hiszpania lub Francja, panuje zakaz wjazdu samochodami najbardziej zanieczyszczającymi, co nie tyczy się samochodów napędzanych gazem. Wszystko to pokazuje, iż miłośnicy aut powinni stać się przyjaciółmi z paliwem LPG, gdyż w obecnej sytuacji powinniśmy dbać szczególnie o naszą planetę oraz bardzo ważną rzecz, jaką jest zdrowie. Dodatkowo pamiętajmy, aby nasze auta zasilane LPG były jak najbardziej ekologiczne należy zwracać uwagę na prawidłowy montaż instalacji gazowej, możecie zobaczyć nasze ostatnie montaże tutaj: Skoda Roomster 1.6Nissan Qashqai 1.2.

Źródło: Mobile source air toxic emissions from direct injection spark ignition
gasoline and LPG passenger car under various in-use vehicle driving
modes in Korea

 

Categories:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *